Update stabilisatiewerken Scheldeoever Wichelen

Update stabilisatiewerken Scheldeoever Wichelen


Begin februari gingen de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever in Wichelen ter hoogte van het Sociaal Huis van start. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv verstevigt de dijk op de rechteroever om te voorkomen dat de oever verder afbrokkelt. Tijd voor een update.

 

Hoe verlopen de verschillende fases van de werken?

 

  • 17/02: start testen met proefankers. Gedurende vier dagen en nachten verrichten we metingen tussen het gecontroleerd overstromingsgebied Bergenmeersen en het kerkhof van Wichelen. Om de oever te stabiliseren bouwen we een nieuwe wand in de oever. Die stabiliseren we met grondanker. We doen nu testen met proefankers. We zetten de ankers onder spanning, tot 150% van de verwachte belasting, om in kaart te brengen hoe het anker daarop reageert. We testen niet alleen de vervorming van het anker op het moment zelf, maar ook doorheen de tijd. Daarom testen we vier dagen lang.  

  • 20/02: start werken op het water. De Schelde kampt met verschillende sedimentproblemen: in de buitenbochten treedt erosie op, in de binnenbochten sedimentatie. Ter hoogte van Wichelen is de erosie in de buitenbocht zo erg, dat de oever afkalft. Daarom is het nodig deze te stabiliseren. Om het probleem te verhelpen, zullen we naast de stabilisatie van de eigenlijke oeverhelling ook het erosie-en sedimentatieprobleem aanpakken. We voeren baggerwerken uit en gebruiken zand uit de verzande binnenbocht om ter hoogte van de buitenbocht op de Scheldebodem te leggen. Dat zand zal op zijn plaats gehouden worden door er zinkstukken bovenop te plaatsen. Die zinkstukken worden samengesteld ter hoogte van de Paardeweide en over de Schelde getransporteerd tot vlak voor de dijkwerken.

  • 02/03: start heiwerken: stalen damplanken worden in de oever geplaatst om een robuuste wand te vormen. Deze werken zullen gepaard gaan met geluids- en trillingshinder.