Verkeersmaatregelen Aard

De afgelopen maanden heeft ons lokaal bestuur in samenspraak met de afdeling Zeeschelde en de omliggende gemeenten Wetteren en Laarne, een aantal verkeersmaatregelen uitgewerkt die de veiligheid in uw buurt ten goede moeten komen.

Een paar daarvan zijn al uitgevoerd zoals de heraanleg van het pleintje, gekoppeld aan de invoering van een stopstreep en het schilderen van een zebrapad. Nog andere zijn of komen weldra in uitvoering, zoals de montage van een voetgangers- en fietsersbrug over de Kalkenvaart en de aanleg naast de vaart van een halfverharding vanaf het Vaartplein in Kalken richting Schelde. Die aanleg gaat gepaard met een knip voor het gemotoriseerd doorgaand verkeer.

Verder zijn er een aantal voorstellen die wij graag met u zouden bespreken, zoals onder meer de eventuele invoering van een fietsstraat, een snelheidsregime en de uitwerking van een wegversmalling om het verkeer te vertragen.

Op zaterdag 19 september 2020 in de voormiddag organiseren wij daarvoor een bewonersmoment in de zaal van café Den Aard. 

Wij werken met vooraf inschrijvingen. Wenst u deel te nemen? klik hier