Verkeersveilig over de Heide en Vennenstraat

Op 31 januari 2023 werden op een infovergadering aan de buren van Heide, Elsbrug en Vennenstraat nieuwe verkeersremmende maatregelen in hun straten voorgesteld en uitvoerig besproken. Volgende voorstellen konden op goedkeuring rekenen: op de Heide op vier plaatsen verkeerspaaltjes plaatsen, die ofwel een asverschuiving voor het autoverkeer ofwel een wegversmalling meebrengen. Op die manier wordt de snelheid afgeremd. Fietsers kunnen aan de asverschuivingen rechtdoor rijden.

Om sluipverkeer via de Vennenstraat te ontmoedigen, kiezen de buren op twee locaties voor verkeerskussens. En op Elsbrug blijft het moeilijk om het doorgaand verkeer meer plaats te geven. Tegenover het kruispunt met de kleine zijstraat is over een afstand van 11 meter wel een parkeerverbod ingevoerd.

De nieuw voorgestelde maatregelen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en gelden dan als proefopstelling. Ze worden in oktober dit jaar weer geëvalueerd. We gaan ook in dialoog met mensen wier haag op een kruispunt de zichtbaarheid belemmert en onderzoeken of verkeersspiegels ergens een betrouwbare oplossing kunnen bieden.

Om alles wat duidelijker te maken, worden de uitgetekende plannen hierbijgevoegd.

deelplan_3-10_revC_.pdf

deelplan_4-10_revC_.pdf

deelplan_6-10_revC_.pdf

deelplan_7-10_revC_.pdf

deelplan_8-10_revC_.pdf

deelplan_9-10_revC_.pdf

legende_revC_.pdf