Verklaring op eer voor essentiële reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden van woensdag 27 januari tot en met maandag 1 maart.

Enkel essentiële reizen zijn toegestaan zoals:

Dwingende gezinsredenen

  • Gezinshereniging;
  • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).

Humanitaire redenen

  • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
  • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
  • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.

Studieredenen

  • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
  • Onderzoekers met een gastovereenkomst.

Inwoners van grensregio’s

  • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;

Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

Divers

  • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

Als je naar het buitenland wil reizen, dien je aan te tonen dat het om een essentiële reis gaat en dit moet je doen met een verklaring op eer.

Voor het formulier klik hier

Voor meer informatie rond reizen en de quarantaineregels die daaraan verbonden zijn, klik hier