Versoepeling vanaf 12 mei 2021 ivm de vogelgriep

In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze voor hen zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, heeft minister van Landbouw David Clarinval een periode van verhoogd risico aangekondigd en werden in dit kader verschillende preventieve maatregelen ingevoerd. Een deel van deze maatregelen werd begin april 2021 opgeheven.

De algemene toestand is sindsdien gunstig geëvolueerd, er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Dit betekent het einde van de periode van verhoogd risico en de laatste preventieve maatregelen kunnen nu ook worden opgeheven.

Zo is vanaf woensdag 12 mei:

 • het voor particuliere houders niet meer verplicht om pluimvee binnen, of onder netten, te voederen en te drenken;

 • het voor professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels op te hokken;

 • vervalt het uitlaadverbod voor slachtkippen;

 • vallen de beperkingen voor vogelgriep bij het organiseren van verzamelingen van hobbypluimvee en -vogels weg

   

  Op 1 november riep minister David Clarinval een periode van verhoogd risico uit en werden ook verschillende preventieve maatregelen van kracht voor de professionele pluimveehouderijen. Vanaf 15 november 2020 werd in het hele land een algemene ophokplicht ingevoerd. Door een gunstige evolutie in de sanitaire toestand kon deze ophokplicht op 6 april 2021 voor particuliere houders worden opgeheven.

  Het hoogpathogene vogelgriepvirus dat deze winter in België circuleerde, zorgde voor 5 uitbraken bij professionele als particuliere houders. De 5 besmettingen werden vastgesteld in de gemeenten Menen (West-Vlaanderen), Dinant (Namen), Deerlijk (West-Vlaanderen), Silly (Henegouwen) en Waregem (West-Vlaanderen). In de zones rond de uitbraken werden bijkomende maatregelen getroffen om een verdere verspreiding van het virus te vermijden. Daarnaast zijn sinds 13 november 2020 ook 29 gevallen van de hoogpathogene variant ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen in België.

  In de zones rond de uitbraak in Waregem blijven de maatregelen en vervoersbeperkingen voorlopig wel nog van kracht en dit vermoedelijk tot 23 mei.