Voorstelling masterplan Bellekouter te Schellebelle

In opdracht van het college heeft het studiebureau Van Acker en Partners een masterplan uitgewerkt voor het binnengebied Bellekouter. Het gemeentebestuur is dan ook enorm tevreden dat er door dit plan eindelijk een duidelijke visie is geschapen voor het sportgebeuren in onze gemeente, zodat ook onze gemeente een moderne sportinfrastructuur kan aanbieden aan zijn inwoners.

Het masterplan bevat de aanleg van een atletiekpiste met 4 buitenbanen, 6 sprintbanen en een berging, binnenin de piste een voetbalveld van 97m op 52m, een kunstgrasveld van 95m op 55m, een trapveld van 2800m2, een tribune, een sporthal en +/- 100 parkeerplaatsen. De kostprijs van dit project wordt geschat op iets meer dan 7 miljoen euro (excl. btw). Gezien het momenteel financieel onmogelijk is om dit project in zijn totaliteit te realiseren en het bestuur niet de intentie heeft om de belastingen te verhogen wordt er geopteerd om dit project uit te voeren in 2 fasen. De 1ste fase bestaat uit de realisatie van een atletiekpiste en alle buitenterreinen met een cafetaria, kleedkamers en sanitair, de 2de fase uit de bouw van een sporthal. Aan de 1ste fase hangt een prijskaartje van iets meer dan 3 miljoen euro (excl. btw), wat deels gefinancierd zal worden door de verkoop van gemeentelijke bouwgronden.

3 gemeentelijke sportverenigingen, atletiekclub Eerlijk Streven en de 2 voetbalverenigingen SK Wichelen en KVV Schelde, hebben zich geëngageerd om deze sportterreinen te gebruiken als hun thuisbasis. Deze unieke en historische samenwerking zal voorbereid worden binnen een nieuwe werkgroep.

Met deze nieuwe visie op sport in onze gemeente zal het ruimtelijke uitvoeringsplan Bellekouter verder worden voltooid. Gedurende de volgende 2 jaren van opmaak zal er ook een inspraakvergadering georganiseerd worden voor onze inwoners en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, de provincie en Vlaanderen. Er zal zo vlug mogelijk een architect worden aangesteld om nadien over te gaan tot uitvoering. Ter voorbereiding worden er voor SK Wichelen douchecontainers aangekocht die volgend seizoen reeds gebruikt kunnen worden, maar nadien ook door de jeugdspelers van KVV Schelde tijdens de werken in Bellekouter.

Klik hier voor de toelichting Masterplan Bellekouter.