Wapenwet


De nieuwe wapenwet werd van kracht op 9 juni 2006 met uitzondering van enkele bepalingen die later in werking zijn getreden door middel van uitvoeringsbesluiten.

Wenst u inlichtingen in verband met uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met de lokale politie of surf naar www.just.fgov.be .


U kan zich ook wenden tot de wapendienst van de gouverneur van de provincie:
Kalandeberg 1, 9000 Gent,
tel: 09 267 88 10,
fax: 09 267 88 29
wapenvergunningen@oost-vlaanderen.be