Wat denk jij over het verkeer in Wichelen en in onze regio?

Geen gemakkelijke vraag, dat weten we.

En toch hebben we er allemaal onze mening over. Logisch, we krijgen er dagelijks mee te maken.

Geef hier je mening: De enquête. 

De files, de gevaren op de weg, de vertragingen, de trein of de bus die te laat komen, ...

Naast “het weer” is “het verkeer” duidelijk een belangrijk gespreksonderwerp als je iemand ontmoet.

Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? Wat denk je van vrachtverkeer door steden en dorpen? Kan dat anders én beter? Zijn jouw woon- en werkplek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Of wat houdt je tegen om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden tot nul proberen terug te dringen? Naast al die vragen, zijn er ook nog een heleboel andere. We willen immers vlot op onze bestemming geraken, liefst op een milieuvriendelijke manier, voor iedereen toegankelijk én ook nog eens met intelligente systemen.

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen over hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in vijftien zogenaamde vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s werken de Vlaamse overheid en gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Vervoerregio Aalst is één van die regio’s.

De Vervoerregio Aalst, dat zijn dus de gemeenten uit de regio die samen met de Vlaamse administratie plannen maken voor een beter verkeer. We hebben lang nagedacht over wat nu essentieel is voor het verkeer van de toekomst en kwamen uit bij acht trefwoorden:

Anders, vlot, nabij, veilig, leefbaar, groen, sociaal en slim.

Maar hoe kunnen we dat in de praktijk brengen, wat moet er veranderen, wat is goed en moeten we behouden? Aan wie kunnen we dit beter vragen dan aan u, de burger die er dagelijks middenin zit?

Met jouw antwoorden gaat de Vervoerregio Aalst, waar ook Wichelen deel van uitmaakt, aan de slag. Om zo tot een goed regionaal mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achterstaan. Denk je met ons mee? Super!

Vul hier de enquête in: Klik