Wegenwerken Zuidlaan (Wetteren)

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel en Aquafin werkt Lokaal Bestuur Wetteren aan de vernieuwing van de Zuidlaan en de Acaciastraat. Op 1 augustus start de aanleg van de fietspaden tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg en de Bloemluststraat. Tot oktober wordt gewerkt aan de zuidkant van de weg. Tegelijkertijd werkt men ook aan de herinrichting tussen de Bloemluststraat en de Acaciastraat.

Omleidingen in augustus

  • Fietsers rijden in beide richtingen via het fietspad parallel aan de spoorweg, via de Spoorweglaan en de Victor van Sandelaan.
  • Voor gemotoriseerd verkeer geldt eenrichtingsverkeer van de Brusselsesteenweg tot de Acaciastraat. In de omgekeerde richting volg je een omleiding via de Noordlaan, Kwatrechtsesteenweg en Brusselsesteenweg.
  • In de Acaciastraat (tussen de Warandelaan en de hoek met de Zuidlaan) blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.
  • Vrachtverkeer op grote afstand volgt een omleiding via de Paepestraat, Ledebaan, Hoogstraat, Gentsesteenweg, Grote Steenweg en Brusselsesteenweg.


Bereikbaarheid en parkeren

Vanaf 1 augustus is er parkeerverbod in de werkzone tussen 7 en 19 uur. Woningen en handelszaken in de werkzone blijven maximaal toegankelijk.
De wijk Boergondisch Kruis kan je enkel bereiken via Gemoedsveld of Oude Wetterstraat. De industriezone Kwatrecht-Zuid tussen de Zuidlaan en de Schelde kan je inrijden via de Zuidlaan, uitrijden doe je via de Brusselsesteenweg.

Verkeersregeling vanaf september

In de week van Wetteren kermis (2 tot 8 september) is er een aangepaste regeling en na de kermis volgen nog een aantal aanpassingen. Lokaal Bestuur Wetteren zal hierover communiceren via zijn gemeentelijke kanalen: papieren nieuwsbrief, website en Facebookpagina.

Meer informatie en een plannetje van de nieuwe situatie vind je op www.wetteren.be/zuidlaan