Wegwijzer: infofiches zorgaanbod

Waar vind ik een zinvolle vrijetijdsbesteding? Of waar kan ik terecht als ik zelf niet meer alles kan? Wie kan mij helpen?

Als je nieuw bent in onze gemeente of je zoekt specifieke informatie rond bvb. mobiliteit, pensioenen, poetsdiensten, verenigingen of onderwijs, dan is er nu 'Wegwijzer', een pakket infofiches over het zorgaanbod in onze gemeente.

Onder impuls van de adviesraad zorg is een oplijsting gemaakt van alle ondersteunende diensten met beknopte info en contactgegevens.

De wegwijzer bestaat uit vier rubrieken: vooreerst algemene zorgverlening met aandacht voor mutualiteiten, uitleendiensten, thuisverpleging, gezinszorg, poets- en karweidiensten, ambulante gezondheidszorg, mobiliteit en buurtzorgverleners. Verder is er een rubriek met inlichtingen voor ouderen en zorgbehoevenden. Hieronder vind je één en ander over pensioenen, dagverzorgingscentrum, vrije tijd, personen met een beperking, tegemoetkomingen, wonen met ondersteuning, palliatieve zorg of vroegtijdige zorgverlening. Daarnaast is er ook informatie opgenomen specifiek voor kinderen en jongeren. Hier komen kinderopvang, verenigingen, ondersteunende diensten, onderwijs en financiële tegemoetkomingen aan bod. En tot slot is er een rubriek, nuttig voor iedereen: mantelzorg, muziek, sport, toneel en media.

Bekijk hier de verschillende infofiches:

Intro

Voor iedereen

Ouderen en zorgbehoevenden

Kinderen en jongeren

Algemene zorgverlening