Wielerwedstrijden

Het organiseren van wielerwedstrijden is onderworpen aan een voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag moet minstens 3 maanden op voorhand ingediend worden. Alle informatie in verband met het organiseren van wielerwedstrijden kan u bij de lokale politie verkrijgen.