Wijkwerken / Werkwinkel

 

 logo

Sinds 01 januari 2018 heeft het nieuwe initiatief wijk-werken de activiteiten van het vroegere PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) overgenomen. Wijk-werken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden. Je vergoedt hen met wijk-werkcheques, die je aankoopt via Edenred. De meest voorkomende opdrachten die bij ons worden aangevraagd zijn tuinonderhoud en gezelschapsdienst.

Personen met een laag inkomen kunnen een korting krijgen op de aankoop van hun wijk-werkcheque. Meer informatie hieromtrent kun je verkrijgen  bij de contactpersoon voor onze gemeente, Elke Aerts. Zij heeft elke week op donderdag zitdag in het Sociaal Huis en dat tussen 9 en 16 uur. Wie met haar een afspraak wil maken, kan haar contacteren op het nummer 0472 21 05 48 of via mail op het adres elke.aerts@vdab.be.

Voor algemene info rond wijk-werken verwijzen we naar de website van de VDAB, https://www.vdab.be/wijk-werken [1]

 

WERKWINKEL 

De werkwinkel is een samenwerking tussen VDAB en een aantal partners.

Op zoek naar een werkwinkel? Zoek een VDAB-kantoor in jouw buurt

Naast VDAB zijn er ook nog partners aanwezig in de werkwinkel. 

 • VVSG 
  De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten adviseert en informeert lokale besturen (gemeentes, OCMW's, intercommunales) inzake dienstverlening aan burgers, plaatselijke bedrijven en organisaties.
  Op vvsg.be vind je uitgebreide info over lokale economie en werkgelegenheid. 
 • RVA
  De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een federale overheidsdienst die het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toepast.
  Op rva.be vind je meer info over de taken van RVA, loopbaanonderbreking, tewerkstellingsmaatregelen... 
 • GTB
  GTB is gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking. GTB begeleidt je om een gepaste job te vinden en te houden en werkt nauw samen met VDAB. Samen met jou zoeken we uit wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. We houden daarbij rekening met wie je bent, met wat je wilt en kunt, maar ook met eventuele beperkingen. Daarna bepalen we samen welke acties nodig zijn om gepast werk te vinden. We leggen dit vast in een stappenplan.
  Op gtb-vlaanderen.be vind je meer info

VDAB WERKWINKEL WETTEREN

Scheldedreef 52

9230 Wetteren

09 365 20 16

Je kan op dinsdag in de werkwinkel terecht, maar wel enkel op afspraak.