Woonmaatschappij regio Dender-Zuid

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in elke stad of gemeente nog één speler voor sociaal wonen mag zijn: de woonmaatschappij. Concreet betekent dit dat er in een gemeente op termijn slechts één woonorganisatie zal zijn. Door te werken met één woonmaatschappij per gebied wil de Vlaamse Regering voordelen creëren voor de sociale huurders, de woonorganisaties en de steden en gemeenten.

De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale woningen binnen het gebied. Daardoor moet een kandidaat zich bijvoorbeeld maar één keer inschrijven. Of is er één aanspreekpunt voor alle kandidaten en sociale huurders maar ook voor alle sociale verhuurders in dezelfde gemeente bij vragen, problemen …

Het gebied waar Eigen Dak en het SVK-LWW vandaag actief zijn, wordt opgesplitst over 2 nieuw te vormen woonmaatschappijen. Afhankelijk van waar iemand woont, wordt men huurder bij een andere woonmaatschappij. Woonzekerheid is gegarandeerd voor elke huurder (op voorwaarde uiteraard dat de huurdersverplichtingen worden nageleefd). Huurders van de gemeente Wichelen sluiten aan bij de woonmaatschappij rond Dender-Zuid. Huurders van Laarne en Wetteren zullen aansluiten bij de woonmaatschappij die Eigen Dak en het SVK-LWW zullen oprichten rond Gent – Oost.

Binnen deze woonmaatschappij zullen ook de huurders van de sociale huisvestingsmaatschappij en het SVK van de gemeenten Lochristi en Wachtebeke aansluiten. Om deze overstap vlot te laten verlopen en de dienstverlening te optimaliseren verhuist het SVK reeds in december naar de gebouwen van Eigen Dak (Felix Beernaertsplein 55 te 9230 Wetteren).

Tot slot willen ook eigenaars geruststellen, want voor hen verandert er niet zoveel. De lopende huurcontracten en afspraken blijken immers behouden.