Zitdag invullen belastingaangifte

Wie geholpen wil worden bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan voor telefonische bijstand rechtstreeks contact opnemen met het nummer 0257 55 666 van het belastingkantoor waaronder Wichelen valt. Dan wordt met jou in onderling overleg een dag en uur afgesproken waarop je bereikbaar bent.

Voor wie dat niet lukt en in eigen gemeente naar de zitdag wil komen, kan bellen naar het algemeen nummer van het Sociaal Huis: 052 43 24 00. Wij noteren dan volgende gegevens van jou: voornaam, naam, rijksregisternummer en telefoon- of GSM-nummer. Het belastingkantoor maakt dan met jou een afspraak in een lokaal in het Sociaal Huis op maandag 20 juni 2022. Een belastingambtenaar komt ter plaatse om te helpen.

Het is strikt noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken en bij je afspraak moet je al je beschikbare documenten meebrengen om de aangifte in te kunnen vullen: fiches, bewijsstukken voor belastingaftrek, leningen, je identiteitskaart, …. Zo kan iedereen op een gepaste manier geholpen worden.