Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeentelijke administratie en het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast staat hij ook aan het hoofd van de lokale politie op bestuurlijk vlak. Hij moet ervoor zorgen dat de wetten en de besluiten van hogere overheden uitgevoerd worden.

 

 

 

 

 

Kenneth Taylor (SAMEN)
burgemeester@wichelen.be

Bevoegdheden: algemeen bestuur, financiën, veiligheid, burgerparticipatie & co-creatie, beleidscel omgeving, burgemeesterconvenant

Zitdag: Sociaal Huis Wichelen
op vrijdagmorgen (8u-9u30), enkel via afspraak: 052/43 24 05