Gemeenteraad / OCMW-raad

Gemeenteraadszittingen / OCMW-raadszittingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. Men mag echter niet in de besprekingen tussenbeide komen. Geïnteresseerde inwoners kunnen op verzoek een uitnodiging voor de gemeenteraadszittingen ontvangen waarop de agenda voorkomt. De gemeenteraad vergadert in principe 1 maal per maand. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen en worden voorgezeten door voorzitter Bart Segers.
De agenda van de vergaderingen wordt steeds gepubliceerd. De verslagen kan u hier nalezen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn raadpleegbaar via onderstaande linken:

GR 2019.02.27 Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad.pdf

RvMW 2019.02.27 Vaststelling huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn.pdf 

Samenstelling                                                                                                                                                  

Samen

Taylor Kenneth

Man

Burgemeester

Raadslid

Samen

De Smet Kristof

Man

Schepen

Raadslid

Samen

Praet Daniël

Man

Schepen

Raadslid

Samen

Rimbaut Anneleen

Vrouw

Schepen

Raadslid

Samen

Jacobs Eric

Man

Schepen

Raadslid

Samen

Van de Wiele Christoph

Man

Schepen

Raadslid

Samen

Segers Bart

Man

Raadslid

Voorzitter

CD&V

Van Leuven Luc

Man

Raadslid

 

Samen

 

Van den Abeele Rosa

Vrouw

Raadslid

Samen

Vereecken Marc

Man

Raadslid

 

N-VA

Bauters Veerle

Vrouw

Raadslid

 

Samen

Missotten Anja

Vrouw

Raadslid

 

Samen

Van Hauwermeiren Benjamin

Man

Raadslid

 

Samen

Van Malderen David

Man

Raadslid

 

N-VA

Rasschaert Evi

Vrouw

Raadslid

 

CD&V

Carré Bjorn

Man

Raadslid

 

Anders

Van Gasse Jo

Man

Raadslid

 

Anders

Bruyland Kathleen

Vrouw

Raadslid

 

N-VA

De Jaeger Karel

 

Man

Raadslid

 

SamenVan Wesemael AnnvrouwRaadslid
Vlaam BelangBové RobertManRaadslid

 

Roos Coppens, Algemeen directeur

 

GEMEENTERAADSZITTINGEN 2023

Woensdag 21 december 2022

Woensdag 25 januari 2023

Woensdag 15 februari 2023

Woensdag 22 maart 2023

Woensdag 26 april 2023

Woensdag 24 mei 2023

Maandag 21 juni 2023

Woensdag 6 september 2023

Woensdag 11 oktober 2023

Woensdag 22 november 2023

Woensdag 20 december 2023

   

Agenda en verslagen