Schepencollege / Vast Bureau

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

- het beheer van de inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur
- het toezicht op het gemeentelijk personeel
- het vaststellen van de rooilijnen
- de aangifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
- het beheer van het gemeentelijk patrimonium


Het schepencollege / vast bureau in Wichelen vergadert meestal elke vrijdag in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Het schepencollege / vast bureau neemt de beslissingen collegiaal. Onderling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken.

Opgelet: vanaf 30 juni 2021 worden alle bekendmakingen van het lokaal bestuur gepubliceerd op een externe pagina.

Oude Besluitenlijst

Samenstelling Schepencollege / Vast Bureau

 

Kenneth Taylor, burgemeester
SAMEN

Bevoegdheden:
algemeen bestuur, financiën, veiligheid, burgerparticipatie & co-creatie, beleidscel omgeving, burgemeesterconvenant


burgemeester@wichelen.be

  

Kristof De Smet, eerste schepen
SAMEN

Bevoegdheden:
beleidscel mens, duurzaamheid en energie (waterzuivering), vrijwilligers, kinderopvang, onderwijs, organisatiebeheersing, toerisme & fietsbeleid, bibliotheek & cultuur, projectschepen voor: veilige schoolomgeving en sportpark Bellekouter


kristof.de.smet1@pandora.be

  


Danny Praet, tweede schepen
SAMEN

Bevoegdheden:
ruimtelijke ordening en vergunningen, woonbeleid, facility management, sport, mobiliteit, dorpsrenovatie


danny.praet@skynet.be

  
 

Anneleen Rimbaut, derde schepen
SAMEN

Bevoegdheden:
openbare werken, jeugd, evenementen en gemeenschapsvorming, welzijn, kindvriendelijkheid en bestrijding van kinderarmoede, gezondheidsbeleid, projectschepen voor: voetpadenplan


anneleen.rimbaut@telenet.be

  
 

Eric Jacobs, vierde schepen

SAMEN

Bevoegdheden:

WZC (zorg voor ouderen), dienstverlening aan huis & thuiszorg, doelgroepenwerking, milieu, landbouw, bosbeleid, zwerfvuilproblematiek, dienrenwelzijn, lokale economie

 

eric.jacobs@wichelen.be

 

 

 

  
 

Christoph Van de Wiele, vijfde schepen en voorzitter BCSD
Bevoegdheden:
Budget, beleidscel zorg, HR-beleid & personeel, sociaal en betaalbaar wonen, lokaal dienstencentrum, armoedebestrijding, communicatie en citymarketing, digitale agenda en administratieve vereenvoudiging, rapportering, projectschepen voor: project masterplan molenkouter en made in wichelen


Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be