Secretariaat Lokaal Bestuur

De dienst secretariaat heeft een algemene coördinerende en ondersteunende taak voor de gemeenteraad / OCMW-raad en het college van burgemeester en schepenen / Vast Bureau
Het secretariaat houdt de wetgeving en de reglementen bij die te maken hebben met het algemeen beleid van de gemeente.

Astrid De Ridder
052 43 24 36
secretariaat@wichelen.be