Adreswijzigingen

Inhoudstabel

Aankomst in de gemeente

De aangifte van adreswijziging dient gedaan te worden binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning bij de dienst bevolking in één van de gemeentehuizen. De aangifte kan zowel aan het loket als schriftelijk (per brief, fax, e-mail of e-loket) gebeuren door de referentiepersoon, minderjarigen dienen een toestemming van ouder, voogd of jeugdrechter voor te leggen. Bij een schriftelijke aangifte vermeld je de naam,voornaam rijksregisternummer, oud en nieuw adres en eventueel telefoonnummer of bijkomende info.

De politie stelt een onderzoek in naar de juistheid van het verblijf en de samenstelling van het gezin. Bij een positieve woonstcontrole wordt de datum van aangifte de inschrijvingsdatum. Na vaststelling wordt aan betrokkene(n) een uitnodiging overhandigd om zich aan te melden bij de bevolkingsdienst in één van de deelgemeenten.

Meebrengen: Identiteitskaart. Diegenen die in het bezit zijn van een geldige elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of kids-ID brengen de pin-code mee. Voor de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart is een recente pasfoto nodig.

Zie ook: elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart en kids-ID 

terug naar inhoudstabel

Adreswijziging binnen de gemeente

Zelfde procedure als “aankomst in de gemeente”. Wie in het bezit is van een elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of kids-ID brengt zijn pin-code mee.

terug naar inhoudstabel

Adreswijziging naar een andere gemeente

Men dient de adreswijziging binnen de 8 werkdagen na verhuis te melden bij de dienst bevolking van de gemeente waar men gaat wonen.

terug naar inhoudstabel

Afschrijving naar het buitenland

Bij verhuis naar het buitenland dient men ten laatste de werkdag voor het vertrek aangifte te doen bij de dienst bevolking te Wichelen, Oud Dorp 2. Bij de aangifte ontvangt men een bewijs van afschrijving naar het buitenland (model 8). Belgische onderdanen kunnen zich met dit bewijs (model 8) laten inschrijven bij de Belgische ambassade of consulaat in het buitenland. De elektronische identiteitskaart en kids-ID blijft geldig en bruikbaar na verhuis naar het buitenland. Het vertrek naar het buitenland wordt opgenomen in de chip van de elektronische identiteitskaart of kids-ID. Vergeet de pin-code niet mee te brengen.
Niet-Belgen ontvangen bij de aangifte van het definitief vertrek naar het buitenland ook een bewijs van afschrijving (model 8) maar de elektronische vreemdelingenkaart wordt geannuleerd.

Zie ook: elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart en kids-ID

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be

terug naar inhoudstabel