Beroep

Het beroep staat niet meer op de identiteitskaart, maar de bevolkingsregisters bevatten wel informatie over iemands beroep.

Het beroep omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput. Een behaald diploma is echter geen beroep. Iemand die nooit een beroep of een vak uitgeoefend heeft, wordt beschouwd als 'zonder beroep'. Een werkzoekende wordt in de registers opgenomen onder zijn laatste beroepskwalificatie.

Als je voor het eerst een beroep gaat uitoefenen, maar ook als je van beroep verandert is het van belang om dit mee te delen aan de dienst bevolking. Deze informatie wordt immers vermeld op de uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister en moet dus actueel zijn.

Wanneer je een beroep uitoefent, waarvan de titel bij wet beschermd is (bv. advocaat, architect, arts, journalist, enz.), dan moet je een officieel document voorleggen waaruit blijkt dat je gemachtigd bent om dit beroep uit te oefenen.

De aangifte kan gebeuren:

- persoonlijk aan het loket

- per brief (Oud Dorp 2, 9260 Wichelen)
        fax (052 43 04 24)
        e-mail (bevolking@wichelen.be)

- via het e-loket van deze website

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be