Duiven


Machtiging tot het houden van reisduiven dient aangevraagd te worden op de dienst bevolking.

Deze machtiging kan enkel worden afgeleverd aan personen die lid zijn van de Nationale Belgische Duivenliefhebbersbond. Deze bond levert een bewijsschrift van het lidmaatschap af.

Opgelet, deze machtiging tot het houden van duiven is geen toelating voor het plaatsen van een duiventil. Meer informatie hierover te verkrijgen bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be