Erfrechtverklaring

De rekening of kluis van een overledene wordt onmiddellijk door de bankinstelling geblokkeerd, omdat het op dat ogenblik onduidelijk is wie de juiste rechtsopvolgers zijn.

Sedert 29 mei 2009 wordt het deblokkeren van een rekening of een kluis geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Dit kan op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.

De "verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering.

De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van 5 000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om het hoofd te bieden aan dringende uitgaven, en dit zonder dat een attest of akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) dient te worden voorgelegd.

Voor meer info klik hier.

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be