Gezworenen

Om de vier jaar wordt een lijst van gezworenen opgemaakt. De personen van wie de naam voorkomt op deze lijst kunnen opgeroepen worden om op te treden als jurylid bij het Hof van Assisen.

 

Inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be