Identiteitskaarten

  Inhoudstabel

Hoe installeer je de eID?
Hoe gebruik je eID?
Aanvaardingscriteria van de pasfoto?

Ontdek de nieuwe eID

Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaarten verlengd vanaf 1 maart 2014

De elektronische identiteitskaart, die wordt uitgereikt aan de Belgische burgers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, blijft voortaan tien jaar geldig in plaats van vijf jaar vanaf de datum van aanvraag van deze kaart. Voor minderjarigen van 12 tot 18 jaar blijft de geldigheidsduur beperkt tot zes jaar.

De elektronische identiteitskaart uitgereikt aan de Belgische burgers van 75 jaar en ouder is dertig jaar geldig vanaf de datum van aanvraag. De certificaten van de elektronische identiteitskaart dienen echter om de tien jaar vernieuwd te worden, opdat ze functioneel zouden blijven indien nodig.

 

Elektronische identiteitskaart (eID) 

Op 3 maart 2020 is Wichelen als één van de pilootgemeenten gestart met het uitreiken van de nieuwe identiteitskaarten (eID) met vingerafdrukken. Bij elke nieuwe aanvraag worden de vingerafdrukken geregistreerd en bij het afhalen van de nieuwe eID-kaart worden de vingerafdrukken opnieuw afgenomen om ze te vergelijken. Hierdoor kan identiteitsfraude worden tegengegaan en is minder misbruik van uw identiteitsgegevens mogelijk. De integratie van vingerafdrukken ligt in de lijn met de Europese verordening   2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen.
De huidige eID-kaarten die in omloop zijn zullen pas vervangen worden op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van verlies, diefstal of beschadiging van de kaart of andere reden zoals niet gelijkende foto, verandering van naam, ...  

 

Voor de aanvraag van hun eerste elektronische identiteitskaart worden de personen vanaf de leeftijd van 12 jaar automatisch uitgenodigd op de dienst bevolking. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet men deze steeds bij zich dragen. De automatische uitnodiging gebeurt ook bij het verstrijken van de geldigheidstermijn.

Na ontvangst van de uitnodigingskaart dient de aanvrager zich persoonlijk aan te melden op de bevolkingsdienst.

Meebrengen: eventueel uitnodiging, recente pasfoto met lichte achtergrond en vooraanzicht en de oude identiteitskaart of bewijs van verlies of diefstal.

Kostprijs: € 26

Een drietal weken na de aanvraag ontvangt men via de post een omslag met de pin- en pukcode van de elektronische identiteitskaart. Met dit document en de oude identiteitskaart of bewijs van verlies of diefstal kan men de nieuwe kaart afhalen op de bevolkingsdienst.

Spoedprocedure

Een dringend of zeer dringend verzoek tot het bekomen van een elektronische identiteitskaart is mogelijk.
Kostprijs: - Dringende procedure: € 126
                 (bij aanvraag vóór 15 uur: eID en codes beschikbaar binnen
                  1 werkdag)
               - Zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering in 
                 Brussel: € 152 
                 Bij aanvraag vóór 15 uur kan de eID de dag nadien (ook op
                 zaterdagvoormiddag) worden afgehaald bij de FOD
                 Binnenlandse Zaken - Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000
                 Brussel.

Nuttige links: http://eid.belgium.be
                   www.ibz.rrn.fgov.be
                   www.belgium.be

 

terug naar inhoudstabel

Elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Niet-Belgen, ouder dan 12 jaar, die legaal in België verblijven, ontvingen in het verleden een papieren verblijfsdocument van hun stad of gemeente. Omdat deze manier van werken verouderd en slecht beveiligd is, worden deze papieren documenten in alle gemeenten stelselmatig vervangen door elektronische kaarten (eVK).

De elektronische vreemdelingenkaart is gebaseerd op het principe van de elektronische identiteitskaart van Belgen. De elektronische vreemdelingenkaart bevat dezelfde gegevens als de elektronische identiteitskaart voor Belgen. De elektronische kaart heeft het formaat van een bankkaart en is, net zoals uw bankkaart, uitgerust met een microchip.

De nieuwe kaart heeft in principe een geldigheidsduur van vijf jaar, behalve als je verblijfsrecht beperkt is.

Niet-Belgen in Wichelen kunnen hiervoor terecht bij de dienst bevolking - loket vreemdelingen, Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

Procedure  

Vroeger kwam je, op eigen initiatief, enkele weken of dagen voor de vervaldatum van je verblijfsdocument naar de vreemdelingendienst van de gemeente en kreeg je meteen de nieuwe kaart mee. Nu de kaart niet meer ter plaatse wordt aangemaakt duurt het ongeveer drie tot vier weken vooraleer de elektronische vreemdelingenkaart kan worden afgeleverd. Indien je geen uitnodiging ontvangt vraag je dus best zelf, vier à zes weken voor je oude kaart vervalt, de elektronische kaart aan.
Zeker als je naar het buitenland gaat en je kaart binnenkort vervalt. Zo ben je zeker dat je elektronisch kaart tijdig klaar is.

Meebrengen: eventueel uitnodigingskaart, recente pasfoto met lichte achtergrond en vooraanzicht en de oude vreemdelingenkaart of bewijs van verlies of diefstal van de politie.

Kostprijs:  € 26

Een drietal weken na de aanvraag ontvangt men via de post een omslag met de pin- en pukcode van de elektronische vreemdelingenkaart. Met dit document en de oude verblijfskaart of bewijs van diefstal of verlies kan men de nieuwe kaart afhalen bij de vreemdelingendienst.

Spoedprocedure

Een dringend of zeer dringend verzoek tot het bekomen van een elektronische vreemdelingenkaart is mogelijk.
Kostprijs:  - Dringende procedure: € 126
                  (bij aanvraag vóór 15 uur: eVK en codes beschikbaar binnen
                  1 werkdag)
                - Zeer dringende procedure niet mogelijk voor
                  elektronische vreemdelingenkaarten.

 

Nuttige links

 

terug naar inhoudstabel

Identiteitsstuk (geboortepasje)

Het identiteitsstuk voor kinderen, ongeacht of ze Belg zijn of niet, werd sedert 31 maart 2014 afgeschaft.

De Belgische kinderen kunnen beschikken over het elektronische identiteitsdocument (Kids-ID) om geïdentificeerd te kunnen worden en om binnen Europa te reizen, de niet-Belgische kinderen kunnen over een identiteitsbewijs beschikken met foto.

 

terug naar inhoudstabel

Kids-ID (De elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar)

Vanaf 14 september 2009 zijn wij gestart met de uitreiking van de Kids-ID in onze gemeente. Dit is een elektronisch identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Ze vervangt het witte kaartje dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan en is geldig voor reizen naar de meeste landen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen. Voor de aanvraag is een recente pasfoto nodig met lichte achtergrond en dienen de kinderen aanwezig te zijn. De kostprijs bedraagt 11 euro en de leveringstermijn duurt ongeveer 3 à 4 weken.

Maar de Kids-ID is heel wat meer dan een identiteitsbewijs. Dankzij de chip en de pincode kunnen kinderen met de Kids-ID niet alleen veilig op het internet chatten; de kaart kan ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.

Omdat de kids-ID is afgeleid van de eID (voor +12-jarigen) is het bovendien een ideale leerschool om de mogelijkheden van de eID beter en met meer vertrouwen te benutten. De kaart biedt kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen: een uniek telefoonnummer waarmee men iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal zeven telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijkheid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecontacteerd worden.

Spoedprocedure

Een dringend of zeer dringend verzoek tot het bekomen van een Kids-ID is mogelijk. 

Kostprijs:  - Dringende procedure: € 126
                  (bij aanvraag vóór 15 uur: Kids-ID en code(s) beschikbaar
                  binnen de 1 werkdag)
                - Zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering in
                  Brussel: € 152
                  Bij aanvraag vóór 15 uur kan de eID de dag nadien (ook op
                  zaterdagvoormiddag) worden afgehaald bij de FOD
                  Binnenlandse Zaken - Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000
                  Brussel.

Meer info bij de bevolkingsdienst.

Nuttige links:  http://eid.belgium.be  en  www.halloouders.be

 

terug naar inhoudstabel

Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (met foto)

Het identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar wordt afgegeven op verzoek van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind. Het kind dient op het ogenblik van de aanvraag ingeschreven te zijn in de gemeente.

Het identiteitsbewijs is noodzakelijk als het kind naar het buitenland op reis gaat. Naast identificatiegegevens en een foto, bevat het bewijs ook vermeldingen inzake de identiteit van de persoon die in geval van nood verwittigd moet worden, evenals aanbevelingen inzake de veiligheid.  Het heeft een geldigheidsduur die beperkt is tot maximaal twee jaar vanaf de uitreiking ervan en de vervaldatum mag de datum waarop het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, niet overschrijden, want op dat tijdstip moet het kind houder zijn van dezelfde identiteitskaart als volwassenen.

Het identiteitsbewijs kan verkregen worden bij de dienst bevolking - loket vreemdelingen in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen. Bij de aanvraag dient het kind aanwezig te zijn.

Meebrengen: een recente pasfoto met lichte achtergrond en eventueel eerder afgeleverd identiteitsbewijs.

Kostprijs: € 2 

 

terug naar inhoudstabel

Pin- en PUKcode

Aanvraag voor de herdruk van de pin- en pukcodes

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien men de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en niet meer in het bezit is van het ontvangen document kan men nieuwe codes aanvragen bij de bevolkingsdienst van de gemeente maar de aanvraag kan ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres. De nieuwe codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men dus niet meer naar de gemeente. Dat is wel nog nodig om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

Kostprijs: € 5

terug naar inhoudstabel

Verlies of diefstal

Wat te doen bij verlies of diefstal van je identiteitskaart?  

Doe onmiddellijk aangifte.
Bij verlies kan je aangifte doen bij de bevolkingsdienst van je gemeente of bij de politie van de plaats waar je het verlies of de diefstal vaststelde.
Bij diefstal moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie omdat dan een proces-verbaal wordt opgemaakt. Het is aangeraden om een pasfoto mee te nemen.
Je ontvangt van de bevolkingsdienst of van de politie een papieren 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging'. Dat is een wettelijke en tijdelijke vervanging van je identiteitskaart. Dit document is één maand geldig en enkel in België, maar het gemeentebestuur kan die periode verlengen.
Je kunt bij de bevolkingsdienst van de gemeente onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Neem ook onmiddellijk contact op met DOC STOP.
Van overal ter wereld en 24u/24u kun je bellen naar het gratis nummer
O0800 2123 2123.
In landen waar dit 0800-nummer niet bereikbaar is, kun je bellen naar het nummer +32 2 518 21 23.
Het gebruik van de certificaten op je eID wordt dan onmiddellijk geblokkeerd, zodat je eID onbruikbaar wordt voor online toepassingen of elektronische handtekeningen.
Op www.checkdoc.be kun je de status van je eID zien. Banken en andere instanties gebruiken die website om na te gaan of een identiteitsdocument niet gestolen, verloren of ongeldig is. Dankzij DOC STOP en Checkdoc ben je beschermd tegen frauduleus gebruik van je verloren of gestolen eID.Je eID teruggevonden?

Vanaf het moment van aangifte van verlies of diefstal wordt je identiteitskaart geannuleerd. Daardoor wordt de identiteitskaart ongeldig. Indien de identiteitskaart wordt teruggevonden moet deze worden teruggegeven aan het gemeentebestuur, die ze zal vernietigen.

terug naar inhoudstabel

Voorlopige identiteitsdocumenten (VIK-VIB)

De uitreiking van voorlopige identiteitsdocumenten in de provincies werd afgeschaft op 15/01/2017.
In uitzonderlijke omstandigheden worden ze enkel nog afgeleverd in Brussel.
 

Kijk hier welke landen een voorlopig identiteitsdocument aanvaarden.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be

terug naar inhoudstabel