Laatste wilsbeschikking

 

Elke persoon kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging (begraving of crematie) en ritueel van de uitvaartplechtigheid overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente.

De registratie kan gebeuren bij de dienst bevolking in één van de deelgemeenten of via het e-loket. Er zijn geen kosten.

Meebrengen: identiteitskaart.

Je kan bij een bezoek aan de dienst bevolking een gedateerde en ondertekende verklaring meebrengen of er kan onmiddellijk een verklaring worden opgesteld. Je krijgt een ontvangstbewijs van je verklaring aan het loket of per post.

Er zijn volgende mogelijkheden:

Wijzen van teraardebestelling

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie, gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie, gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Keuze van ritueel van de uitvaartplechtigheid

 • geen keuze;
 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging. 

Later wijzigen is mogelijk. Dan wordt enkel de meest recente vermelding behouden. In geval van intrekking van de verklaring zonder nieuwe bepaling wordt geen enkele informatie bewaard. 

Bij elk overlijden gaat de dienst burgerlijke stand na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren en of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be