Landbouwtelling


Landbouwers worden vanaf mei 2012 niet meer opgeroepen door de  gemeente voor het indienen van de landbouwenquête.

Er zal voortaan door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een sterk vereenvoudigde vragenlijst rechtstreeks naar een steekproef van 75% van alle landbouwers toegestuurd worden, die de enquête op papier of via een webtoepassing op het internet kunnen invullen.

In maart ontvangen de landbouwers hierover meer informatie van de ADSI.

 

Meer info:

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie,
Centrum voor dataverzameling
Tel. 02/277 72 50
http://economie.fgov.be
http://statbel.fgov.be

Inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 03
francine.dewinter@wichelen.be