Legaliseren

Inhoudstabel

 

Wettigen van handtekening 

De dienst bevolking staat in voor de wettiging van handtekeningen. De persoon wiens handtekening moet gewettigd worden dient zijn woonplaats in de gemeente te hebben. Voor te leggen: de documenten met de handtekening(en) die gewettigd moet(en) worden, alsmede een identiteitsbewijs van diegene wiens handtekening gewettigd moet worden (dit kan een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn).

 

terug naar inhoudstabel

Voor eensluidend verklaren

Het eensluidend verklaren van een document betekent dat de bevoegde ambtenaar bevestigt dat een kopie ervan gelijk is aan het origineel. Daarvoor dient het origineel document voorgelegd te worden bij de bevolkingsdienst in één van onze deelgemeenten. 

Sedert 31 maart 2004 vragen de federale en Vlaamse overheidsdiensten niet langer een 'voor eensluidend verklaarde kopie' van een document. Een goed leesbare kopie (van bijvoorbeeld een diploma) krijgt dezelfde bewijskracht als het origineel.  

In welke gevallen blijft een eensluidend verklaard afschrift van toepassing?  

  • Het federale parlement en de rechterlijke macht kunnen nog eensluidend verklaarde afschriften opvragen. Dat geldt vooral voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.
  • De eensluidend verklaarde afschriften blijven bestaan voor documenten die niet bestemd zijn voor een Federale of Vlaamse overheid.   

Wat kan niet?

  • Een kopie van een afschrift is niet bruikbaar, tenzij u het origineel absoluut niet in handen kunt krijgen 
  • Een kopie van een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kan niet, tenzij u een geldig schriftelijk bewijs hebt van de noodzaak ervan of voor een naturalisatiedossier voor het bekomen van de Belgische nationaliteit
  • Afschriften van authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken) komen niet in aanmerking. Deze afschriften kan u aanvragen bij de houder van de authentieke akten.

Meer informatie: www.eensluidendverklaring.be

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be

 

 

terug naar inhoudstabel