Militiegetuigschrift

Hoewel de verplichte legerdienst al geruime tijd afgeschaft is, wordt door sommige openbare instanties toch nog een militiegetuigschrift gevraagd. Het is een document waarmee je kan bewijzen dat je aan de militiewetten voldeed.

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. De aanvrager moet zijn woonplaats in België hebben. Wanneer dit niet meer zo is, gebeurt de aflevering in de militiewoonplaats. Dit is de plaats waar men woonde op 1 oktober van het jaar waarin je de leeftijd van 16 jaar bereikte.

Het militiegetuigschrift kan kosteloos afgehaald worden bij de bevolkingsdienst in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen. 

Meebrengen: identiteitskaart, het militieboekje of eventueel laatst ontvangen militiedocumenten. 

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be