Donatie menselijk lichaamsmateriaal

 

Volgens de Belgische wet gaat elke burger, ingeschreven in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister, stilzwijgend akkoord om menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) te doneren na overlijden, tenzij

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven
 • of als je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil gerespecteerd wordt, kun je een wilsverklaring laten registreren: de "verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal". Je kan je keuze op elk moment herzien.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

In de "verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal" staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijke toestemming voor kunt geven, waar je zich tegen kan verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 1. Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen. Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus gebruikt worden om geneesmiddelen te maken.
 4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten.
  Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.

Je kunt je wilsverklaring voortaan registreren

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar het gemeentebestuur - dienst burgerzaken begeven.

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

Voor meer informatie: www.beldonor.be 

 

Lichaam schenken aan de wetenschap 

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kan via een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament. Hiervoor neemt men contact op met de medische faculteit van een universiteit naar keuze. Daar krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) als voorbeeld om te kunnen overgaan tot de schenking. Voor lichaamsafstand ontvang je geen vergoeding. 

Hier vindt je een lijst met medische faculteiten.

 

Meer inlichtingen:
dienst burgerzaken - bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be