Paspoort/Reispassen


 

Het paspoort (reispas) is een reisdocument in de vorm van een boekje dat u toelaat om naar alle landen ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de vereiste visa. Iedere Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters kan vanaf zijn geboorte een paspoort verkrijgen. 

 

Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart die - zoals de naam het zegt - maar uit een kaart bestaat en waarmee u slechts naar een 50-tal landen kan reizen.

Alle nuttige informatie en specifieke vereisten per land vind je op http://diplomatie.belgium.be

Een paspoort kan aangevraagd worden bij de bevolkingsdienst, Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

Sedert 4 december 2013 worden de nieuwe paspoorten met biometrische gegevens uitgereikt. Teneinde te voldoen aan de Europese normen bevatten deze biometrische paspoorten de identiteit, nationaliteit, foto en handtekening (vanaf 6 jaar), maar ook de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar). Reken op enkele minuten om deze te registreren.

De aanvrager dient zich persoonlijk aan te bieden, voorzien van 1 recente pasfoto in kleur die voldoet aan de ICAO normen (nl. vooraanzicht, neutrale gelaatsuitdrukking, gesloten mond, ...) en eventueel oud paspoort. Als de aanvrager zijn vroegere paspoort niet kan voorleggen ten gevolge van diefstal of verlies, dient hij het verlies aan te geven of proces-verbaal van diefstal voor te leggen, opgesteld door de politiediensten van de plaats waar de diefstal zich voordeed of waar hij woont.

Het paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar. Voor minderjarigen is de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar. De leveringstermijn voor een normale procedure bedraagt ongeveer een 10-tal dagen al naar gelang de dag van aanvraag.

Voor uiterst dringende gevallen kan een spoedprocedure gevolgd worden.
Wanneer je een paspoort aanvraagt via de spoedprocedure op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagvoormiddag (tussen 8-12 uur) dan kan de levering van het paspoort binnen de 24 werkuren gebeuren.
Wanneer de aanvraag op vrijdagvoormiddag (tussen 8-12 uur) of dinsdagavond (tussen 18-20 uur) gebeurt kan het paspoort pas afgeleverd worden na twee werkdagen.

Minderjarigen

Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (van zodra hij kan schrijven, dus vanaf ongeveer 6 jaar) en door één van beide ouders. De gemeente kan altijd vragen dat de andere ouder eveneens zijn akkoord geeft.

Het is aangeraden dat minderjarigen die alleen reizen of met één van hun ouders, een schriftelijke toestemming bij zich hebben van beide ouders of van de ouder die hen niet vergezelt, voorzien van gelegaliseerde handtekening(en). Zie ‘reistoelating voor minderjarigen’ op deze website of e-loket.

Tarieven (vanaf 1 januari 2020):

  normale procedure:

 • € 90 voor meerderjarigen
 • € 50 voor kinderen jonger dan 18 jaar

  spoedprocedure:

 • € 270 voor meerderjarigen
 • € 220 voor kinderen jonger dan 18 jaar

  superdringende procedure met aanvraag in de gemeente en levering
  in Brussel:

 • € 320 voor meerderjarigen
 • € 280 voor kinderen jonger dan 18 jaar

OPGELET:

 • Op aanvraag is nu ook een nieuw paspoort met 64 bladzijden (in plaats van de huidige 32) te verkrijgen, maar enkel via een spoedprocedure.  Die is bedoeld voor mensen die veel reizen.

 • Bij verlies of diefstal van je paspoort bel gratis DOC STOP en voorkom frauduleus gebruik.
  DOC STOP is elke dag 24/24 u bereikbaar op het nummer 00800 2123 2123.
  Kan je dit nummer niet bereiken? Bel dan naar naar +32 2 518 2123. Vanaf het moment dat je belt, wordt je paspoort ongeldig verklaard.
  Voor meer info, surf naar www.docstop.be

 

Voorlopig paspoort

Tweede paspoort

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be