Polio-inentingen

De inenting tegen poliomyelitis werd verplicht bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966. Het formulier "attest voor inenting tegen kinderverlamming", afgeleverd bij de aangifte van de geboorte, dient vóór de leeftijd van 18 maanden binnengegeven te worden op de dienst bevolking.

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be