Reistoestemming voor minderjarigen

Wanneer een minderjarige zonder ouders, vergezeld van slechts één ouder, alleen of in groepsverband, naar het buitenland reist, is soms een reistoelating nodig.

De vraag om een reistoelating voor minderjarigen verschilt van land tot land. Om te weten welke landen een reistoelating voor minderjarigen eisen, neemt u best contact op met het consulaat of de ambassade van het land waar de minderjarige heen reist. Zie http://diplomatie.belgium.be

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene die de toestemming geeft. Hij/zij vult het formulier ‘reistoelating minderjarige’ in en biedt zich persoonlijk met de identiteitskaart aan bij de dienst bevolking waar de handtekening op het document zal gewettigd worden. Deze reistoelating vervangt niet het identiteitsbewijs of de reispas.

Je kan het formulier ‘reistoelating minderjarige’ verkrijgen bij de bevolkingsdienst, het formulier downloaden of aanvragen via het e-loket.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be