Rijbewijzen

Inhoudstabel

 

Rijbewijzen kan men bekomen bij de dienst bevolking - loket rijbewijzen - Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

De rijopleiding verandert! Meer weten over de nieuwe rijopleiding? Ontdek wat er verandert op rijbewijzer.be. Je vindt er alle actuele informatie over de nieuwe rijopleiding op maat van de leerling en begeleider(s). 

Inlichtingen:
dienst bevolking - rijbewijzen
052 43 24 02 of 052 43 24 03
rijbewijzen@wichelen.be

 

Eerste rijbewijs 

Voor een eerste rijbewijs biedt men zich persoonlijk aan met het aanvraagformulier van het examencentrum.
Gelieve bij de aanvraag ervoor te zorgen dat het aanvraagformulier getekend is (1x vooraan, 5x achteraan). Wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is brengt men een recente pasfoto mee om te laten inscannen. Bij categorie AM dient ook het attest van de rijschool (4 uur rijles) te worden afgegeven.
Kostprijs: 28 euro
Wachttijd: ± 4 werkdagen

 

terug naar inhoudstabel

Rijbewijs-Duplicaat 

Bij verlies of diefstal van het rijbewijs moet men eerst aangifte doen bij de politie. Mits voorlegging van dat aanvraagformulier van de politie (1x vooraan getekend, 5X achteraan getekend) kan men een nieuw rijbewijs bekomen. Wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is brengt men een recente pasfoto mee om te laten inscannen.
Kostprijs: 28 euro
Wachttijd: ± 4 werkdagen

In geval van beschadiging, onleesbaarheid of niet gelijkende foto op je huidige rijbewijs is het aangeraden om een nieuw aan te vragen, zeker voor gebruik in het buitenland.

 

terug naar inhoudstabel

Rijbewijs-categorie C,D en bezoldigd vervoer

Voor het vernieuwen van een rijbewijs, met een rijgeschiktheidsattest  (oa. cat. C, D en personen die bezoldigd vervoer doen), kan men een aanvraagformulier bekomen bij de dienst rijbewijzen in het Sociaal Huis. Met dat formulier en het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 kan men een nieuw rijbewijs bekomen.
Wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is brengt men een recente pasfoto mee om te laten inscannen.
Kostprijs:  28 euro
Verlengingen van groep 1 blijven gratis
Wachttijd: ± 4 werkdagen

Er zijn 2 groepen voor de rijgeschiktheid:

· GROEP 1 is voor de categorieën AM, A2, A1, A, B en B+E, behalve als men daarmee bezoldigd vervoer uitoefent
· GROEP 2 is voor de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E en de categorieën AM, A2, A1, A, B en B+E, als men daarmee bezoldigd vervoer uitoefent (indien nodig).

  

terug naar inhoudstabel

Vakbekwaamheid

 • Vanaf 10 september 2008 voor buschauffeurs (bestuurders van voertuigen van de categorieën D en D+E of de subcategorieën D1 en D1+E);
 • Vanaf 10 september 2009 voor vrachtwagenchauffeurs (bestuurders van voertuigen van de categorieën C en C+E of de subcategorieën C1 en C1+E);
 • Wie zijn rijbewijs D behaalde vóór 10 september 2008 is vrijgesteld voor de examens basiskwalificatie. Hij/zij dient wel 35 uren nascholing gevolgd te hebben ten laatste op 9 september 2015 om de geldigheid van het rijbewijs van de groep D met 5 jaar te verlengen;
 • Wie zijn rijbewijs C behaalt vóór 10 september 2009 is vrijgesteld voor de examens basiskwalificatie. 35 uren nascholing moet wel gevolgd zijn ten laatste op 9 september 2016 om de geldigheid van het rijbewijs van de groep C met 5 jaar te verlengen.
 • Veelgestelde vragen over vakbekwaamheid

 

terug naar inhoudstabel

Voorlopig rijbewijs

Voor het bekomen van een voorlopig rijbewijs:

Model 3 categorieën A2, A1, A, BE, C, CE, D, DE meldt men zich persoonlijk aan, indien nodig met het aanvraagformulier van het examencentrum (theoretisch examen).

Voor de cat. C, CE, D, DE is een rijgeschiktheidsattest nodig.

Voor de cat. BE, C, CE, D, DE  dient er door de aangestelde begeleider(s) op het aanvraagformulier getekend te worden.

Wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is brengt men een recente pasfoto mee om te laten inscannen.
Kostprijs: 28 euro
Wachttijd: ± 4 werkdagen

 Download: aanvraag voorlopig rijbewijs categorie B - M36-M18-M12
                 aanvraag voorlopig rijbewijs categorie B - M3
                 aanvraag voorlopig rijbewijs CE - C1E - DE - D1E

Voor het bekomen van een voorlopig rijbewijs categorie B:

Model 36verplicht met begeleider - meldt men zich ook persoonlijk aan met het aanvraagformulier van het examencentrum – theoretisch examen - (1 x vooraan en 5 x achteraan getekend). De begeleider(s) moeten vermeld worden op het voorlopig rijbewijs en tekenen op de aanvraag. Vanaf 01.10.2017 is de begeleider verplicht een vorming van 3 uren te volgen bij een erkende rijschool of zelfstandig instructeur. De vorming is 10 jaar geldig. Meer info kan je vinden op rijbewijzer.be. Men mag enkel met die perso(o)n(en) rijden of met een gebrevetteerde rijinstructeur. 

Model 18zonder begeleider – meldt men zich ook persoonlijk aan met het aanvraagformulier van het examencentrum – theoretisch examen - (1x vooraan en 5 x achteraan getekend) en het bekwaamheidsattest (20 uren rijles) afgeleverd door de rijschool.
De houder van een voorlopig rijbewijs M18 mag alleen rijden of mag vergezeld zijn van max. 2 personen. Deze personen dienen te voldoen aan de voowaarde om begeleider te zijn of dienen een gebrevetteerde rijinstructeur te zijn.

Nieuw voorlopig rijbewijs categorie B - Model 12

Vanaf 1 februari 2019 verandert de regelgeving van de voorlopige rijbewijzen. Vanaf dan zal het opnieuw mogelijk zijn om een voorlopig rijbewijs aan te vragen tijdens de zogenaamde "wachttijd" van 3 jaar.

Eénmalige verlenging mogelijk!

Vanaf 1 februari 2019 kan u een nieuw voorlopig rijbewijs (M12) met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig. Volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen:

 • uw vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig en u zit in de wachttijd van 3 jaar;
 • uw theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn - als dat niet zo is, dan moet u eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen;
 • u moet 6 uur rijschool hebben gevolgd - deze lessen moet gevolgd zijn nadat de geldigheid van uw vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig;
 • op het voorlopig rijbewijs M12 moet minstens één begeleider worden vermeld. 

 

Bij verlies of diefstal moet men ook eerst aangifte doen bij de politie en met dat aanvraagformulier van de politie kan men een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen.

Wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is brengt men een recente pasfoto mee om te laten inscannen.
Kostprijs: 28 euro
Wachttijd: ± 4 werkdagen

 

terug naar inhoudstabel

Rijbewijs categorie G (landbouwvoertuigen)

Vanaf 15 september 2006 werd er een nieuwe categorie ingevoerd, namelijk de categorie G. Deze categorie omvat de land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.

Een rijbewijs categorie G voor tractoren wordt afgeleverd als je aan volgende criteria voldoet:
Vanaf de leeftijd van 16 jaar verplicht (vanaft 15 september 2006)
Theoretisch examen in examencentrum vanaf 15 jaar en 9 maanden
Praktisch examen met rijschool of landbouwschool

Het bekomen van het rijbewijs:

De minimum leeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs categorie G is vastgesteld op 16 jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar mag de houder van een rijbewijs categorie G voertuigen besturen met een MTM van maximum 20.000 kg. Op het rijbewijs wordt de code “205” aangebracht in de kolom beperkingen. Eens betrokkene 18 jaar is, mag hij alle voertuigen van de categorie G besturen, zonder een nieuw rijbewijs te moeten behalen.

Voor het besturen van een voertuig van de categorie G is geen rijgeschiktheidsattest vereist.

Wat moet je meebrengen?

 • identiteitskaart en wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is een recente pasfoto om te laten inscannen
 • een aanvraagformulier (afgeleverd door de rijschool/landbouwschool)

Kostprijs: 28 euro
Wachttijd: ± 4 werkdagen

terug naar inhoudstabel

Internationaal rijbewijs

Persoonlijk aanmelden met Belgisch of Europees rijbewijs + 1 recente pasfoto en 35 euro.

OPGELET: Indien men nog in het bezit is van een oud Belgisch rijbewijs van voor 1 januari 1989 of indien de foto niet meer gelijkend is raden wij aan om dit eerst te laten vernieuwen.

Wachttijd: 1 tot 3 werkdagen

 

terug naar inhoudstabel

Rijbewijzen uit een EU-land

Een rijbewijs uit een EU-land mag, maar moet niet omgeruild worden. Je dient het wel altijd te laten registreren bij inschrijving in een Belgische gemeente. Let op de geldigheidsduur. Is die overschreden dan is omruiling moeilijker. Zonder administratieve einddatum is het rijbewijs nog 2 jaar geldig na inschrijving in België.

Als het rijbewijs geldig is voor categorie C en D, neem dan contact met de dienst rijbewijzen, dit wegens de beperkte geldigheidsduur.

Breng het origineel vreemd rijbewijs mee.

Indien het rijbewijs opgemaakt is in een andere taal dan Nederlands, Frans, Duits of Engels dient er een vertaling meegebracht te worden (vertaling dient te gebeuren door een beëdigd vertaler).

 

terug naar inhoudstabel

Rijbewijs uit een niet-EU-land 

Zolang je als vreemdeling niet voldoet aan de algemene voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, mag je rijden met het vreemde rijbewijs. Zodra je wel aan de voorwaarden voldoet, mag je alleen nog rijden met een Belgisch rijbewijs.

 • Erkende vreemde rijbewijzen
  Erkende vreemde rijbewijzen worden op het echtheid gecontroleerd. Daarvoor kom je naar de bevolkingsdienst, loket rijbewijzen, in het Sociaal Huis en breng je mee:
  Het vreemde rijbewijs, vertaling van het rijbewijs, indien opgemaakt in een andere taal dan Nederlands, Frans, Duits of Engels (de vertaling dient te gebeuren door een beëdigd vertaler), 28 euro en een recente pasfoto
 • Niet-erkende vreemde rijbewijzen
  Kunnen  niet omgeruild worden, maar als ze in het buitenland rechtsgeldig zijn afgeleverd dan kan je vrijstelling van scholing bekomen. Je moet wel theoretische en praktische examens afleggen.
terug naar inhoudstabel

Ontvangst van het document door de houder


Het rijbewijs/voorlopig rijbewijs moet persoonlijk afgehaald worden.
Indien het rijbewijs/voorlopig rijbewijs door iemand anders wordt afgehaald moet volgende voorgelegd worden:

 • de identiteitskaart (of een kopie)van de houder
 • een volmacht

! Indien de kadidaat -18 jaar is, mag het voorlopig rijbewijs zonder volmacht en zonder identiteitskaart van de kandidaat afgegeven worden aan één van de ouders.

 

terug naar inhoudstabel

Meer informatie

terug naar inhoudstabel