Rijksregisternummer

 

Iedere persoon heeft een uniek identificatienummer.
Dit nummer wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (ook Rijksregisternummer of nationaal nummer) genoemd.

Het bestaat uit elf cijfers:

  • de eerste zes stellen de geboortedatum voor (jaar, maand en dag)
  • de drie volgende vormen het reeksnummer waarvan het laatste cijfer het geslacht aangeeft, paar voor de vrouwen en onpaar voor de mannen
  • de laatste twee cijfers vormen het controlegetal dat het systeem in staat stelt foutieve ingaven op te sporen.

Je vindt het Rijksregisternummer op je identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of kids-ID, zoals getoond in het voorbeeld hieronder.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be