Slachtingen van dieren voor particulier gebruik

Sedert 1 december 2004 is er een nieuwe reglementering voor de aangifte van slachtingen voor particulier gebruik van toepassing. Iedereen die een slachting (onafhankelijk van de diersoort) voor particulier gebruik wil (laten) uitvoeren moet beschikken over een registratienummer in Sanitel (Belgisch systeem voor de identificatie en registratie van de veebedrijven, de dieren en hun verplaatsingen. Hierin zijn o.a. alle bedrijven (professioneel en hobby) en alle houders van dieren opgenomen. Daarom moeten de aangevers van slachtingen zich voorafgaand éénmalig laten registreren via de bevolkingsdienst in één van de gemeentehuizen. Ze krijgen dan een registratienummer na invoering van de identificatiegegevens in de Beltrace-databank van het FAVV (Fed. Agentschap voor de Veiligheid v.d. Voedselketen).

Na de registratie dienen de eigenlijke slachtingsaangiften te gebeuren.

- Voor alle particuliere slachtingen in een slachthuis gebeurt de aangifte uitsluitend in het slachthuis zelf op voorlegging van o.a. het registratienummer. Vanaf 1 december 2004 moeten de particuliere slachtingen in een slachthuis niet meer bij de gemeente aangegeven worden.

- Alleen de particuliere slachtingen van varkens, schapen en geiten buiten een slachthuis (bij voorbeeld in een tijdelijke erkende slachtvloer) dienen aangegeven te worden bij de gemeente. De eigenaar moet zich hiervoor ten vroegste 10 dagen en ten laatste 2 werkdagen voor de slachting persoonlijk aanmelden bij de dienst bevolking met zijn registratienummer (indien al eerder aangevraagd) en het beslagnummer (8 cijfers) van het bedrijf waar het dier gehouden werd. Dit beslagnummer kan men vragen aan de veehouder waar men het dier gekocht heeft of staat vermeld op het vervoersdocument dat de dieren vergezelt. De slachtaangifte is 8 dagen geldig.

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be