Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd door de dienst bevolking - loket strafregister op het Sociaal Huis, Oud dorp 2 te Wichelen. Het is een persoonlijk document; het wordt niet aan derden overhandigd behalve wanneer het uittreksel betrekking heeft op personen die zich wegens ziekte of afwezigheid zelf het uittreksel niet kunnen aanvragen of in ontvangst nemen. In dit laatste geval moeten de derde personen evenwel daartoe gemachtigd worden door de betrokkene. Het benodigde document kan u hier downloaden.

Wachttijd: 1 tot 2 werkdagen

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking - strafregister
052 43 24 02 of 052 43 24 03
strafregister@wichelen.be