Verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 zijn er gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

Meer informatie:

Informatie over de Europese, federale en regionale verkiezingen

Deelname aan de Europese verkiezingen voor EU-burgers die in België wonen

In België geldt stemplicht. Als je stemgerechtigd bent, moet je deelnemen aan de verkiezingen.Dit geldt ook voor niet-Belgen die zich als kiezer hebben ingeschreven voor de Europese verkiezingen. Als je door bepaalde omstandigheden als kiezer niet zelf kan gaan stemmen, kan je een andere kiezer volmacht geven.

Meest gestelde vragen:

Wie mag stemmen op 26 mei 2019?

Wat als men niet beschikbaar is op de dag van de stemming?

Wanneer kan je bij volmacht stemmen?

In onze gemeente wordt gestemd met potlood en papier. Hoe stem je geldig?


De stembureaus zijn open van 8 tot 14u.
Een 15-tal dagen voor de verkiezingen ontvang je een oproepingsbrief. Indien je deze niet hebt gekregen of bent verloren kun je een duplicaat aanvragen bij de bevolkingsdienst in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, te Wichelen.
Extra openingsuren op zaterdag 25 mei 2019 van 10 tot 12 uur en op zondag 26 mei 2019 van 9 tot 14 uur.

Uiteraard kan je voor meer inlichtingen terecht bij onze bevolkingsdienst. 
Tel. 052 43 24 07 - bevolking@wichelen.be

Op zondag 26 mei 2019 zullen op deze pagina de resultaten van de verkiezingen worden bekend gemaakt vanaf ongeveer 16 uur. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23 uur.