Vreemdelingen

Niet-Belgen kunnen voor meer informatie over het verblijf terecht bij de dienst bevolking - loket vreemdelingen,  Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

De procedures rond de binnenkomst en het verblijf van niet-Belgen (zowel van binnen als buiten de Europese Unie) zijn zeer specifiek en evolueren geregeld. Daarom verwijzen we je graag door naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – dienst Vreemdelingenzaken.

 

Kreeg je het bevel om het grondgebied te verlaten dan kan je bijstand krijgen bij de terugkeer. Raadpleeg hiervoor www.sefor.be

 

Meer inlichtingen:
dienst bevolking - vreemdelingen
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be