Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

De wekelijkse rustdag is een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint op zondag om 5u of om 13u en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag. Tijdens deze periode is de toegang voor klanten tot de vestigingseenheid verboden, is rechtstreekse verkoop van producten, levering van diensten en levering aan huis verboden.

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. Elke handelaar kan een andere wekelijkse rustdag nemen als deze rustdag minimaal 6 maanden op dezelfde dag genomen wordt en deze rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermeld is.

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan met betrekking tot de wekelijkse rustdag en de verplichte sluitingsuren.

Meer info:

Je vind meer informatie over de wekelijkse rustdag op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, zie openingsuren en wekelijkse rustdag.