Wettelijke samenwoning

Twee personen die samenwonen kunnen ongeacht hun geslacht of verwantschap, bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. 

De voorwaarden om wettelijk te kunnen samenwonen zijn:

 • 18 jaar zijn
 • juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten
 • niet getrouwd zijn
 • niet wettelijk samenwonen met een andere persoon

Registratie

Bij wettelijke samenwoning, bieden beide partijen zich persoonlijk aan bij de bevolkingsdienst voor de registratie. Zij kunnen daar een schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen overhandigen aan de ambtenaar of ter plaatse een verklaring ondertekenen. De verklaring vermeldt dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het burgerlijk wetboek, die het statuut van het samenwonen regelen.
De ambtenaar controleert of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Indien dit het geval is, wordt de wettelijke samenwoning opgenomen in het bevolkingsregister. Er kan evenwel geen uittreksel uit een register van samenwoning worden afgeleverd. Je krijgt bij het ondertekenen van de verklaring enkel een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is. Je kan wel een uittreksel uit het bevolkingsregister per persoon krijgen dat vermeldt wanneer en met wie de wettelijke samenwoning is aangegaan.

Meebrengen: identiteitskaart   

De wettelijke samenwoning wordt beëindigd door:  

 • het huwelijk
 • door het overlijden van één van de samenwonenden
 • door een vonnis
 • door een verklaring afgelegd door de twee samenwonenden na onderlinge toestemming bij de ambtenaar van de burgerlijke stand/dienst bevolking van de woonplaats van één van hen
 • door een verklaring afgelegd door één van beiden (éénzijdige verklaring) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand/dienst bevolking van de gemeenschappelijke woonplaats van één van hen.

  Bij beëindiging van de samenwoning door éénzijdige verklaring wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de 8 dagen, via een gerechtsdeurwaarder, de beëindiging van de samenwoonst aan de andere partij betekend.
  De kosten van deze kennisgeving dienen voorafgaandelijk te worden betaald door de declarant.

 

Meer inlichtingen:
dienst burgerzaken
052 43 24 07
bevolking@wichelen.be