Brandweer

Deze dienst is gevestigd in de brandweerkazerne

Margote 116, Wichelen

Tel: 052/42.22.23
Fax: 052/42.63.84
wichelen@brandweervlaanderen.be

http://www.brandweerwichelen.net

 

Hoe kan men de brandweer- en ambulancedienst alarmeren?

- Voor DRINGEND hulpverleen: Tel: 100 of 112.
Dit is het algemeen alarmnummer voor brandweer- en dringende medische hulpverlening.

- Voor NIET DRINGEND hulpverleen Tel: 052/42.22.23
(bvb. voor het verdelgen van een wespennest)

 


De gemeentelijke brandweerdienst bestaat uit vrijwilligers die instaan voor de hulpverlening op het grondgebied van onze drie deelgemeenten.
Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester wordt de dienst geleid door luitenant Willy De Clercq, officier-dienstchef.
In het personeelskader van het brandweerkorps en de ambulancedienst zijn 45 vrijwilligers voorzien. Om de paraatheid van het korps optimaal te verzekeren en om de kennis van de leden op peil te houden zijn er jaarlijks verschillende oefeningen voorzien. Daarnaast worden naar behoefte of noodzaak extra oefeningen en/of cursussen georganiseerd.

Waarvoor kan de Wichelse inwoner bij de brandweer terecht ?

De opdrachten van de Belgische brandweerdiensten staan beschreven in het Koninklijke Besluit van 7 april 2003 en in de richtlijnen van de provincie Oost-Vlaanderen.