Adoptie

De adoptie komt tot stand door het opmaken van een adoptieakte door een notaris of een vrederechter. Deze adoptieakte wordt dan bekrachtigd door de rechtbank.

Het vonnis van bekrachtiging moet binnen de vier maanden overgezonden worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, ofwel van de woonplaats van de adoptant(en), ofwel van de woonplaats van de geadopteerde om overgeschreven te worden, zoniet blijft de adoptie zonder gevolg. Er wordt dan een randmelding aangebracht aan de geboorteakte van de geadopteerde.

Meer informatie:
http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/adoptie/
http://www.kindengezin.be/adoptie/


Inlichtingen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08