Crematie

Alvorens te kunnen overgaan tot de crematie moet de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woongemeente een laatste wilsbeschikking van de overleden persoon in zijn bezit hebben of moet er een testament van de overledene bestaan, waaruit blijkt dat hij/zij wenst gecremeerd te worden.

Indien dergelijk document ontbreekt kan elke persoon, familie of levensgezel die bevoegd is om de begrafenis te laten uitvoeren, schriftelijk een aanvraag indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.

Bij de aanvraag moet een attest gevoegd worden van de behandelende geneesheer en een geneesheer door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangesteld waarin deze verklaart dat er geen tekenen zijn van een gewelddadige dood of verdacht overlijden en dat het stoffelijk overschot niet voorzien is van een pacemaker. De toestemming tot crematie kan ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven worden.


Inlichtingen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08