Erkenning kinderen

Wanneer de afstamming van een kind niet wettelijk is vastgesteld (bv. op basis van huwelijk van de ouders), kan onder bepaalde voorwaarden een kind erkend worden door zijn vader of meemoeder.

Diegene die een kind wil erkennen moet, samen met de moeder van het kind, hiervan aangifte doen bij de dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind of van de gemeente waar ofwel de erkenner, de moeder of het kind officieel woont. Als het kind al 12 jaar of ouder is, moet het ook meekomen om in te stemmen met de erkenning. 

De erkenning kan gebeuren vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of na de geboorte van het kind.

Mee te brengen documenten bij een aangifte van erkenning:

  • de identiteitskaarten
  • bij erkenning na geboorte: een recent afschrift van de geboorteakte van het kind
  • bij erkenning vóór geboorte: een attest van een arts of vroedvrouw dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft (afgestempeld en ondertekend)

Vanaf 01/04/2018 zijn er bijkomende documenten vereist bij een aangifte van erkenning:

  • een bewijs van nationaliteit, burgerlijke staat én woonst van de moeder en van de erkenner

    BELANGRIJK: indien de moeder en erkenner in België officieel woonachtig zijn, dienen deze laatste documenten niet zelf meegebracht te worden, maar vragen wij deze documenten aan.

Meer info over de voorwaarden om een kind te erkennen vind je op de website van de Vlaamse overheid


Inlichtingen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08