Geboorten


De geboorteaangifte moet gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. De aangifte gebeurt door de vader of meemoeder, de moeder of door beide ouders samen en dit binnen de 15 dagen (zaterdag, zondag en feestdagen inbegrepen) na de bevalling.

Indien de ouders niet gehuwd zijn dienen zij samen de aangifte te doen, tenzij het kind werd erkend voor de geboorte.

De documenten die men moet meebrengen:

- geneeskundig attest van geboorte opgemaakt door de geneesheer of de vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was (statistisch model I)
- identiteitskaart van beide ouders
- indien gehuwd: het huwelijksboekje

Volgende documenten worden afgeleverd aan de aangever:

- attest voor de aanvraag van zwangerschapsvergoeding (mutualiteit)
- attest voor de verplichte inenting tegen kinderverlamming
- enkele uittreksels uit de geboorteakte

 
Inlichtingen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08