HuwelijkMen mag huwen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Voor het bepalen van de wettelijke huwelijksdatum neemt u contact op met de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van één van de betrokken partijen.

Huwelijken te Wichelen zijn mogelijk op:
- maandag t.e.m. donderdag: van 8u t.e.m. 17u (laatste start om 17u)
- vrijdag: van 13u t.e.m. 17u (laatste start om 17u)
- zaterdag: van 9u t.e.m. 13u (laatste start om 13u)
Alle huwelijken worden aaneensluitend ingepland (1 huwelijk/uur).

Na het vastleggen van een datum, wordt er een huwelijksdossier samengesteld. De beambte zal de documenten aanvragen die nodig zijn (niet van toepassing voor buitenlandse documenten). Als het huwelijksdossier volledig is, nodigt de beambte beide partners uit om persoonlijk huwelijksaangifte te komen doen.

Het huwelijk kan voltrokken worden ten vroegste 15 dagen na de huwelijksaangifte en ten laatste 6 maanden erna.

De tarieven zijn:
- 150 euro om te huwen van maandag t.e.m. vrijdag
- 200 euro om te huwen op een zaterdag
Het huwelijksboekje is hierbij inbegrepen.

Voor huwelijken op uitzonderlijke dagen en wettelijke feestdagen (bv. 11 juli, 21 juli, 15 augustus, paasmaandag,...) wordt een tarief van 300 euro aangerekend. De gemeenteraad beslist over het voltrekken van huwelijken op zondagen en/of wettelijke feestdagen (art. 165/1 derde lid BW).

Voor personen met een vreemde nationaliteit worden veelal bijkomende documenten gevraagd. Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd en daarna vertaald worden door een beëdigde vertaler naar het Nederlands en laten meestal een tijdje op zich wachten. In deze omstandigheden is het best ruim op voorhand inlichtingen in te winnen.

Huwelijksvoltrekking

Alle huwelijken worden normaal voltrokken in de raadzaal van het Sociaal Huis. Ten gevolge van de coronacrisis is het ook mogelijk om de huwelijksvoltrekking buiten op het grasplein naast het Sociaal Huis te laten doorgaan. Dit is mogelijk tijdens de periode van 22 mei 2021 tot en met 16 oktober 2021, conform de geldende coronamaatregelen!
Een wettelijke huwelijksvoltrekking duurt ca. 10 min.

Aansluitend wordt u, indien gewenst, een kleine receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Die receptie betreft 3 flessen cava of 1 fles champagne en onbeperkt fruitsap. Extra flessen die geopend worden, worden achteraf gefactureerd aan € 15/fles (cava) of € 30/fles (champagne). Met de receptie wordt de hele plechtigheid beperkt tot 45 min. zodat een eventueel volgend gepland huwelijk (1u later) tijdig kan starten.

Coronamaatregelen:

  • Handen ontsmetten bij binnenkomst.

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 10 jaar.

  • Bij binnenkomst wordt de lichaamstemperatuur gecontroleerd via een tunnel.

  • Geen receptie.

  • Beperking qua aantal toegelaten personen (informeer u voor de geldende regels hieromtrent!).

Meer info:
https://www.info-coronavirus.be/nl/


Verdere inlichtingen en up-to-date maatregelen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08