Kermisactiviteiten

Het gemeentesecretariaat is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de verschillende kermissen,  052 43 24 36

Aanvragen voor een standplaats moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De jaarlijkse terugkerende evenementen:

Schellebelle

• Potjesmarkt: 14 dagen na Pinksteren
• Jaarmarkt: maandag van Potjesmarkt
• Kermis: laatste zondag van augustus

Serskamp

• St. Pieterskermis : laatste zondag van juni
• St.-Denijskermis : zondag 9 oktober of zondag nadien
• Jaarmarkt: dinsdag van de St.-Denijskermis

Wichelen

• Meikermis: 1e zondag van mei of 30 april
• Septemberkermis: 1e weekend van september

Bruinbeke

• de zondag vóór 21 juli of 21 juli zelf