Nationaliteit

De burgerlijke stand kan inlichtingen verstrekken over de toekenning, het verkrijgen, het verlies, het herkrijgen en de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit.

Aanvraagformulieren tot het verkrijgen van naturalisatie kan je ook vinden op de dienst burgerlijke stand.

Meer informatie:
http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/nationaliteit/wie-kan-belg-worden 


Inlichtingen:
Dienst burgerlijke stand
Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 08