Transgender

Aanpassing geslachtsregistratie

Personen die ervan overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenstemt met het geslacht dat bij hun geboorte werd toegeschreven en dus vermeld staat in hun geboorteakte, kunnen hun geslachtsregistratie laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure en bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: aangifte

U dient een verklaring in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

U geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

U krijgt een ontvangstbewijs en verdere informatie mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken.
Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

Stap 2: opmaak van de akte

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden gaat u terug naar de dienst burgerlijke stand waar u uw eerste verklaring indiende met:

  • uw identiteitskaart
  • het ontvangstbewijs dat u ontvangen heeft na uw eerste verklaring
  • een tweede verklaring, waarin u herhaalt dat u de geslachtsregistratie in uw geboorteakte wilt veranderen

De ambtenaar maakt de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie in de rand van de akten die betrekking hebben op uzelf en op uw afstammelingen in de eerste graad (kinderen). Na opmaak van de akte kan u ook een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Wie kan deze verklaring indienen?

  • Meerderjarige Belgen
  • Ontvoogde minderjarige Belgen
  • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar bijgestaan door de ouders, de wettelijke vertegenwoordiger of een voogd

Voornaamswijziging

Voor, tijdens of na de aanpassing van de geslachtsregistratie kan u uw voornaam laten veranderen.

Om uw voornaam te wijzigen moet u een verklaring op eer en een verzoek tot voornaamsverandering richten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.