Erfgoed

Op 1 juni 2012 ging de Erfgoedcel Land van Dendermonde van start. De erfgoedcel heeft met haar E-team (twee coördinatoren en een één administratieve medewerker) onderdak in de vroegere conciërgewoning van het Zwijvekemuseum te Dendermonde.

De Erfgoedcel Land van Dendermonde wil de kracht van (erfgoed)gemeenschappen aangrijpen om zo een lokaal en grensverleggend erfgoedbeleid uit te bouwen voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Samen met een netwerk van vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio beoogt ze de zorg voor en de ontsluiting van het lokaal cultureel-erfgoed te garanderen. Ze doet dit door ondersteuning te bieden aan erfgoedzorgers, door de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren en door het realiseren van inspirerende en gemeenschapsvormende projecten.

Daarnaast wil de Erfgoedcel Land van Dendermonde een aanspreekpunt en een bruggenbouwer zijn over de grenzen van gemeenten, regio's, sectoren, opinies en interesses heen.

 

Wat doen zij?

Een cultureel-erfgoedconvenant is een contract dat een stad of een regio afsluit met de Vlaamse Gemeenschap om het lokale of regionale erfgoed zichtbaarder te maken.

Cultureel-erfgoedconvenants tekenen een erfgoedbeleid uit op maat van de betrokken stad of regio. Ze vertrekken hiervoor vanuit de lokale erfgoedbasis. De erfgoedcel zorgt samen met de erfgoedactoren binnen het werkingsgebeid voor de uitvoering van het contract.

Een erfgoedcel legt zich voor haar werking toe op roerend en immaterieel cultureel-erfgoed, maar beheert het niet zelf. Wel staat een erfgoedcel in voor:

- het versterken van het lokale cultureel-erfgoedveld en vergroten van het maatschappelijk draagvlak.

- het ondersteunen van de lokale cultureel-erfgoedactoren.

- het uitbouwen van een cultureel-erfgoedforum.

 

Flyer ondersteuningsbeleid Erfgoedcel Land van Dendermonde.pdf

 


Voor de praktische ondersteuning van haar professionele en vrijwillige erfgoedveld, beschikt de Erfgoedcel Land van Dendermonde over een kleine uitleendienst voornamelijk gericht op digitalisering. In het aanbod zit opnameapparatuur en een scanner.
De scanner Epson Perfection V750 Pro is enkel te ontlenen via de Erfgoedcel Land van Dendermonde. De waarborg bedraagt 100 euro. De scanner is verpakt in een stevige flightcase. De handleiding vindt u samen met een aantal benodigdheden (kabels, houders voor specifiek materiaal, ...) in een aparte tas.

 

 


De tien Tascam DR-40 opnametoestellen met bijhorende Philips tafelmicrofoon zijn te ontlenen tegen een waarborg van 50 euro/set. Als u een opnametoestel wil gebruiken, kan u daarvoor terecht bij verschillende uitleenposten. Naast de Erfgoedcel Land van Dendermonde (vijf toestellen), zijn er ook toestellen te ontlenen via de Dienst Vrije Tijd en Jeugd Gemeente Laarne (twee toestellen), de Cultuurdienst Gemeente Hamme (twee toestellen) en Cultuurdienst Gemeente Wichelen (één toestel).
Meer informatie over de uitleendienst van de Erfgoedcel Land van Dendermonde en de nodige documenten (zoals het gebruikersreglement, de bruikleenovereenkomst en een handleiding voor de TASCAM DR-40) zijn te vinden op www.egclandvandendermonde.be (onder ‘ondersteuningsbeleid -> praktische ondersteuning).
Lut Fonteyn helpt u graag verder met de reservering en de bruikleen van de Tascams in Wichelen: 052 43 24 09 of cultuurdienst@wichelen.be 

Indien u meer informatie wenst over hoe u een mondelinge geschiedenistraject moet aanpakken, kan u www.egclandvandendermonde.be (‘mondelinge geschiedenis’) raadplegen.